Data: 23/04/2014

Descripció: CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’AUXILIARS DE CABINA

Anunci de licitació: auxi-anuncio-doue.pdf

Estat: ADJUDICAT (resultats-auxiliars-cabina.pdf)

Tipus:  Serveis

Data límit presentació ofertes:  16 Maig 2014 a les 15h

Documentació:

  • Plec Clàusules Administratives (CAT)
  • Plec Clàusules Tècniques (CAT)
  • Composició Mesa Contractació (CAT)
  • Pliego Cláusulas Administrativas (ESP)
  • Pliego Cláusulas Técnicas (ESP)
  • Composición Mesa Contractación (ESP)
  • Valoració Sobre B
  • Valoració Sobre C