Data: 21/12/2016

Concurs: “Contractació del servei de Neteja de les instalacions i dels Aparcaments” en el marc de les Bases aprovades pel Consell d’Administració d’AMT el 27 d’octubre de 2016.

Termini de presentació d’ofertes: S’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, i finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals de la mateixa.

Estat: ADJUDICAT

Documentació:

Convocatòries: 

02/05/2017: Obertura sobre C a les 13:00 hores del 04/05/2017 (Públic)

Fingerprint SHA256: 89d1a5f51f59beac91dd211013ebea3d3b139cea87b813e2eaa3c895929f2273
TIMESTAMP CERTIFICAT