Data: 31/10/2012

Descripció: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS PARQUÍMETRES PER AL CONTROL I GESTIÓ DE LA ZONA REGULADA DE SUPERFÍCIE EN VIA PÚBLICA A LA CIUTAT DE TARRAGONA MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER

Anunci de licitació: 001-ANUNCI-LICITACIO-DOUE.pdf

Estat: ADJUDICAT

Tipus: Suministres

Data limit presentación d'ofertes: 10/12/2012

Data d'obertura d'ofertes: 17/12/2012 Hora: 12:00 Lloc: Sala dels Tarragonins Il·lustres – Palau Municipal - Plaça de la Font

Data d'obertura sobre B: 21 de desembre de 2012. Hora: 9.00 Lloc: Sala de Comisions, Ajuntament de Tarragona, Rambla Nova 59, planta –1

Data d'obertura sobre C: 4 de gener de 2013. Hora: 9.30 Lloc: Sala de Comisions, Ajuntament de Tarragona, Rambla Nova 59, planta –1

Documentació:

Adjudicació: