Data: 15/03/2012

Descripció: CONTRACTE D’OBRES DE L’APARCAMENT DISSUASORI AL CARRER JOAN SERRA VILARÓ,PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Procediment: Negociat sense publicitat

Estat: ADJUDICAT

Tipus: Obres

Adjudicatari: TECNOFIRMES, S.A.

Documentació: