Data: 30/05/2012

Descripció: CONTRACTE D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA DE CONTROL AL PÀRQUING DE SAAVEDRA I CENTRALITZACIÓ D’APARCAMENTS BATTESTINI I AV. CATALUNYA

Procediment: Negociat sense publicitat

Estat: ADJUDICAT

Tipus: Obres

Adjudicatari: BCTECKNO, S.L.

Documentació: