Data: 03/04/2014

Concurs: Contractació del Servei d’anàlisi i seguiment de les zones regulades d’aparcament de la ciutat de Tarragona i per a la revisió, comunicació i disseminació de les polítiques de gestió de l’aparcament i la mobilitat

Procediment: Negociat sense Publicitat

Estat: ADJUDICAT

Documentació: