• Data: 6 Abril 2016
  • Descripció: Convocatòria per a l'obertura del procés d’una borsa de treball d'agent d'aparcament o Inspector de zona regulada en el marc de les Bases aprovades pel consell d'administració d'AMT en data 25 de febrer de 2016.
  • Llistat d'admesos i exclosos: Llistat_admesos_exclosos_provisional_amt_6-5-2016.pdf
    Aquells aspirant admesos provisionalment en el procés que no hagin aportat el document acreditatiu del nivell B de català podran portar-ho dintre dels deu dies hàbils de al·legacions.
  • Llistat resultats 1a prova: Llistat-resultats-1a-prova.pdf  (Els aspirants disposaran fins el dia 6 de juny per tal de fer les al·legacions que creguin convenients.