La conselleria de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat el primer radar informatiu dels quatre que té previstos per a aquest any. Des d'ahir ja està en funcionament el que s'ha col·locat a la Via Augusta, a l'alçada de la Baixada de la Beneficència.

Els radars informatius o preventius no tenen efectes sancionadors. La seva funció és fer arribar mitjançant una pantalla un missatge d'alerta a les persones conductores quan se superen els límits de velocitat i prevenir els accidents de circulació.

Aquest tipus de radar informa si la velocitat a la qual s'està circulant és l'adequada, ajudant a corregir els possibles excessos. El senyal incorpora un display electrònic indicador de la velocitat en temps real, que s'activa en intermitent i de color vermell en cas que el vehicle superi la velocitat permesa. El missatge es reforça amb la senyal de limitació, en aquest cas: 40 km/h, sobre material reflexiu d'alta visibilitat.

El conseller de Mobilitat, Josep Acero, va manifestar que "el radar informatiu contribueix a millorar la seguretat viària i a reduir la sinistralitat, de manera especial, en trams urbans d'alt risc. A més, el seu caràcter no sancionador reforça la capacitat de conscienciació per respectar els límits de velocitat".

El sistema també disposa d'un software que permet registrar la velocitat dels vehicles i analitzar les dades per establir mesures correctores en cas necessari.

El cost dels quatre aparells i la seva instal·lació és de 21.285 euros. Actualment s'està estudiant on s'instal·laran els altres tres radars.