La Junta General d'Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), reunida aquest dimecres 3 de juliol en sessió extraordinària, ha nomenat la nova presidenta de l'empresa i la nova composició del consell d'administració:

Presidenta:

 • Sra. Patricia Botez Voicu

Vicepresident:

 • Sr. Jordi Fortuny Guinart

VOCALS:

 • Sr. Carles Farré Brull
 • Sra. Maria del Carme Mas Morillas
 • Sra. Gemma Marcos Rodriguez-Peral
 • Sra. Pilar Sebastian Moreno
 • Sr. Antonio Peco Plaza
 • Sr. Albert Puñet Blanco
 • Sr. Oriol Vázquez Tarrida
 • Sra. Irene Mallol Bosch
 • Sra. Inés Solé Guillén
 • Sr. José Juan Acero de Dios
 • Sra. Sonia Orts Leiva
 • Sra. Sandra Ramos Garcia