Data: 4/10/2016

Concurs: Subministrament de vestuari laboral necessari per cobrir les necessitats del personal de l’empresa.

Termini de presentació d’ofertes: El termini de presentació d’ofertes finalitzarà als 30 dies naturals a comptar a partir de la publicació de l’anunci en el BOP (dilluns 3 de octubre). La recepció de les ofertes es farà fins a les 14 hores de l'últim dia.

Estat: ADJUDICAT

Documentació: