ÀREA

REGULADA

Inici / Aparcaments / Àrea regulada / La targeta de resident

LA TARGETA DE RESIDENT

La targeta de resident és una targeta que us permet operar amb el parquímetre com a resident i per tant beneficiar-vos dels avantatges que l'Àrea Regulada atorga als residents. La targeta val 15 euros, té una vigència indefinida i és única per a cada cotxe. Amb la targeta de resident podreu extreure del parquímetre un tiquet a cost reduït que haureu de deixar ben visible dins del seu cotxe.

Qui hi té dret?

Hi tenen dret els residents de l'Àrea Regulada, que són aquelles persones físiques que estiguin empadronades dins d'algun dels sectors de l'Àrea Regulada i que disposin d'un vehicle de més de 2 rodes sempre i quan no superi els 5 metres de longitud i un número de 7 passatgers com a màxim.

Quins requeriments

es demanen?

Quina documentació

s'ha d'aportar?

  • S'ha d'estar empadronat a l'Àrea Regulada.
  • El vehicle ha d'estar donat d’alta al Ajuntament de Tarragona i pagat. A més, el vehicle ha d'anar a nom de la persona empadronada.
  • DNI o NIE del titular.
  • Permís de circulació del vehicle.
  • Rebut de l'Impost de Circulació (IVTM) pagat a Tarragona.
  • Certificat d'empadronament.

A què dóna dret?

Consideracions importants

A estacionar com a resident a les places de l'Àrea Regulada del seu sector de residència, accedint a una tarifa reduïda exclusiva per residents de 0,40 euros per dia a les places verdes, i a estacionar amb condicions avantatjoses a les places taronges.

  • És necessari comunicar els canvis de domicili i del vehicle.

  • La pèrdua de la targeta de resident diària, el duplicat de la mateixa té un cost de 15€.

Per contractar el distintiu de resident o la targeta de resident, heu de ser resident.

Podeu demanar el registre com a resident fent clic aquí.