• ca
  • es

LES ZONES VERDES

Descripció

En aquestes places hi poden estacionar tots els vehicles:

- Els vehicles residents autoritzats del sector indicat en la senyalització, han d'estacionar identificant-se amb el distintiu de resident, o bé amb el corresponent comprovant horari obligatori, amb una durada màxima d'un dia. En aquest comprovant ja sortirà imprès el sector del resident així com la matrícula del vehicle estacionat, i que l'identifica com a vehicle autoritzat.

- Els vehicles que no són residents del sector on s'estaciona, poden estacionar-hi amb un comprovant horari obligatori visible dins del seu horari de regulació i amb una durada màxima de 2 hores.

- Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar lliurement fora de l'horari que indica la senyalització vertical.

ico-reloj
Els horaris de funcionament de les places verdes són de:
Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores.
ico-moneda

PER A RESIDENTS

- Durada màxima permesa: 2 dies
- Import: 0,40 euros/dia.

PER A NO RESIDENTS

- Durada màxima permesa: 2 hores
- 30 minuts: 0,75€
- 1 hora: 1,10€
- 2 hores: 3€

IMPORTANT

Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament.