• ca
  • es

EL DISTINTIU DE RESIDENT

El distintiu de resident és un document que es posa sota el vidre frontal del seu cotxe. Acredita el seu vehicle com a resident, i com a tal, pot beneficiar-se dels avantatges que l'Àrea Regulada atorga als residents sense haver de treure tiquet del parquímetre si aparca a les places verdes del seu sector. El distintiu és únic per a cada cotxe.

Quines modalitats existeixen?

Hi han dos modalitats:

- Distintiu anual (100€*)
- Distintiu trimestral (25€*)


*Els preus són aproximats, ja que depenen de la quantitat de dies festius de cada mes i any.

Qui hi té dret?

Hi tenen dret els residents de l'Àrea Regulada, que són aquelles persones físiques que estiguin empadronades dins d'algun dels sectors de l'Àrea Regulada i que disposin d'un vehicle de més de 2 rodes sempre i quan no superi els 5 metres de longitud i un número de 7 passatgers com a màxim.

Quins requeriments es demanen?

- S'ha d'estar empadronat dins de l'Àrea Regulada.
- El vehicle ha d'estar donat d’alta al Ajuntament de Tarragona i pagat. A més, el vehicle ha d'anar a nom de la persona empadronada.

Quina documentació s'ha d'aportar?

- DNI o NIE del titular.
- Permís de circulació del vehicle.
- Rebut de l'Impost de Circulació (IVTM) pagat a Tarragona.
- Certificat d'empadronament.

A què dóna dret?

A estacionar com a resident a les places verdes del seu sector de residència i a estacionar amb condicions avantatjoses a les places taronges.

Consideracions importants

- Una vegada registrat com a resident no serà necessari tornar a fer una renovació tret que canviïn les condicions que li van donar dret. Se li lliurarà un distintiu vàlid per el periode de vigència contractat.

- És necessari comunicar els canvis de domicili i del vehicle i retornar el distintiu antic.

- La pèrdua del distintiu trimestral i anual, el duplicat de la mateixa té un cost de 15€.

COM REGISTRAR-SE COM A RESIDENT?

Per poder contractar el distintiu o la targeta de resident, necessiteu registrar-vos com a resident de l'Àrea Regulada. Per registrar-se com a resident, heu de trucar al 977 239 151 i allà us informarem de la documentació que heu de presentar segons el vostre cas.

La contractació del distintiu o la de la targeta de resident s'efectuarà presencialment a les nostres oficines.

Si voleu, us podeu descarregar aquest document PDF omplible per portar-nos-el imprès i omplert i accelerar el tràmit.
full-alta-resident

Punts d'atenció i registre:

Oficina Aparcaments Municipals de Tarragona (C/ De la Unió Nº 30).

IMPORTANT

Si escolliu el distintiu , en el moment de la contractació haureu de pagar l'import corresponent al pagament . Si escolliu la targeta de resident, en el moment de la contractació haureu de pagar 15 euros, una sola vegada, tret que per pèrdua o per trencament necessiteu un duplicat (preu del duplicat: 15 euros). Una vegada registrat com a resident no serà necessari tornar a fer la renovació tret que canviïn les condicions que li van donar dret. En el cas del distintiu es lliurarà un distintiu vàlid per al periode de vigència contractat.